Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
2244 ДГС Средец 10.07.2018 16.07.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,100.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: "Изработване и доставка на формуляри по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча и др." Виж пълна информация
2239 ДГС Средец 17.07.2018 Обект №2.2 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 21,062.00 лв. без ДДС
Предмет: 1. Подпомагане на естественото възобновяване /ПЕВ/ - Отстраняване на подлеса - 1322дка обща площ / 686 дка редуцирана плош/ в отдели 2. Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив – „Осветление-отглеждане на подраста, чрез отсичане на нежелани дървесни и храстови видове” – 36дка обща площ / 25дка редуцирана площ/ в отдел - за Обект №2.2 Виж пълна информация
2238 ДГС Средец 17.07.2018 Обект №2.1 Процедури за възлагане на лесокултурни дейности 12,773.00 лв. без ДДС
Предмет: 1. Подпомагане на естественото възобновяване /ПЕВ/ - Отстраняване на подлеса - 970дка обща площ / 404 дка редуцирана площ/ 2. Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив – „Осветление-отглеждане на подраста, чрез отсичане на нежелани дървесни и храстови видове” – 307дка обща площ / 172дка редуцирана площ/в отдели 28/б, 109/л - за Обект №2.1 Виж пълна информация
2197 ДГС Средец 06.07.2018 1818
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
16 куб.м. 574 куб.м. 70 куб.м. 50 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 710 куб.м.
чб
Процедури за добив на дървесина 25,320.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на комплекс от дейности: 1. Добив на дървесина; 2. Товарене, подвоз и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
2131 ДГС Средец 01.06.2018 №1814
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
32 куб.м. 336 куб.м. 32 куб.м. 229 куб.м. 1017 куб.м. 0 куб.м. 1646 куб.м.
дб, цр, гбр, бб
Процедури за добив на дървесина 36,715.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина от обект № 1814, от ЛФ 2018 г., находящ се в държавни горски територии,, в района на дейност на ТП ДГС Средец Виж пълна информация
2114 ДГС Средец 22.05.2018 ЛКМ Обект3 Лесокултурни мероприятия 28,523.00 лв. без ДДС
Предмет: 1. Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив – „Осветление-отглеждане на подраста, чрез отсичане на нежелани дървесни и храстови видове” – 2274дка Виж пълна информация
2113 ДГС Средец 22.05.2018 ЛКМ Обект 2 Лесокултурни мероприятия 33,835.00 лв. без ДДС
Предмет: 1. Подпомагане на естественото възобновяване /ПЕВ/ - Отстраняване на подлеса - 2292дка; 2. Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив – „Осветление-отглеждане на подраста, чрез отсичане на нежелани дървесни и храстови видове” Виж пълна информация
2083 ДГС Средец 11.05.2018 1814 и 1815
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
32 куб.м. 573 куб.м. 70 куб.м. 352 куб.м. 1655 куб.м. 0 куб.м. 2682 куб.м.
дб, цр, гбр, бб
Процедури за добив на дървесина 59,093.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
2047 ДГС Средец 24.04.2018 ЛКМ Обект 3 Лесокултурни мероприятия 28,523.00 лв. без ДДС
Предмет: Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив – „Осветление-отглеждане на подраста, чрез отсичане на нежелани дървесни и храстови видове” – 2274дка - за Обект №3 на територията на ТП „ДГС Средец” Виж пълна информация
2046 ДГС Средец 24.04.2018 ЛКМ Обект 2 Лесокултурни мероприятия 33,835.00 лв. без ДДС
Предмет: 1. Подпомагане на естественото възобновяване /ПЕВ/ - Отстраняване на подлеса - 2292дка; 2. Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив – „Осветление-отглеждане на подраста, чрез отсичане на нежелани дървесни и храстови видове” – 343дка за Обект №2 на територията на ТП „ДГС Средец Виж пълна информация
2012 ДГС Средец 17.04.2018 1812
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
65 куб.м. 618 куб.м. 45 куб.м. 98 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 826 куб.м.
чб, бб
Процедури за добив на дървесина 28,292.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на комплекс от дейности: 1. Добив на дървесина; 2. Товарене, подвоз и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
1986 ДГС Средец 30.04.2018 04.06.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 19,250.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирани ППМ – поддържане на съществуващи минерализовани ивици – 55 км Виж пълна информация
1883 ДГС Средец 06.03.2018 ЛКМ 1 Лесокултурни мероприятия 56,650.00 лв. без ДДС
Предмет: 1. Залесяване на горски култури – 70дка.; 2. Попълване на горски; 3. Отглеждане на горски култури 830дка – 3.1 Отглеждане на едногодишни горски култури - 70дка х 3пъти = 210дка обща площ, 3.2 Отглеждане на двегодишни горски култури 235дка х 2пъти=470дка, 3.3 Отглеждане на тригодишни горски култури 85дка 3.4 Отглеждане на петгодишни горски култури 65дка х 1 път = 65дка, попадащи в „Натура 2000”, за Обект № 1 на територията на ТП „ДГС Средец” Виж пълна информация
1850 ДГС Средец 16.03.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 16,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Техническо обслужване на МПС, по обособени позиции както следва: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 – Основен и текущ ремонт и профилактика на МПС; ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 - Доставка на резервни части по заявка на Възложителя Виж пълна информация
1813 ДГС Средец 16.02.2018 1808
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
65 куб.м. 517 куб.м. 70 куб.м. 64 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 740 куб.м.
чб, срлп, бл, цр
Процедури за добив на дървесина 24,979.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на комплекс от дейности: 1. Добив на дървесина; 2. Товарене, транспортиране (подвоз) и разтоварване на дървесина върху транспортни средства на камионен път Виж пълна информация
1786 ДГС Средец 26.01.2018 02.02.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Доставка, чрез закупуване и монтаж на климатици Виж пълна информация
1780 ДГС Средец 31.01.2018 №1809, №1810, №1811
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
100 куб.м. 842 куб.м. 33 куб.м. 526 куб.м. 3144 куб.м. 0 куб.м. 4645 куб.м.
бл, здб, цр, гбр, кгбр, мжд
Процедури за добив на дървесина 103,910.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина от обекти № 1809, № 1810 и № 1811 от ЛФ 2018 г., находящи се в ДГТ, в района на дейност на ТП ДГС Средец Виж пълна информация
1757 ДГС Средец 19.01.2018 №№1809-2, 1810-2, 1811-2
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3144 куб.м. 0 куб.м. 3144 куб.м.
дб, цр,
Процедури за продажба на дървесина 219,538.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временни складове на територията на ТП ДГС Средец, от ЛФ 2018г., на търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ Виж пълна информация
1756 ДГС Средец 19.01.2018 №№1809-1, 1810-1, 1811-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
100 куб.м. 842 куб.м. 33 куб.м. 526 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1501 куб.м.
дб, цр,
Процедури за продажба на дървесина 110,182.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на прогнозни количества дървесина от временни складове на територията на ТП ДГС Средец, от ЛФ 2018г., на търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ Виж пълна информация
1740 ДГС Средец 05.01.2018 №1809, №1810, №1811
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
100 куб.м. 842 куб.м. 33 куб.м. 526 куб.м. 3144 куб.м. 0 куб.м. 4645 куб.м.
бл, здб, цр, гбр, кгбр, мжд
Процедури за добив на дървесина 103,910.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина от обекти № 1809, № 1810 и № 1811 от ЛФ 2018 г., находящи се в ДГТ, в района на дейност на ТП ДГС Средец, за търговци, отговарящи на изискванията на чл. 115 от ЗГ Виж пълна информация