Процедури

Поделение Първа дата Втора дата Обект/и № Дървесен вид Вид на търга Начална цена
1733 ДГС Средец 22.12.2017 05.01.2018 Събиране на оферти с обява 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: ДОСТАВКА, ЧРЕЗ ЗАКУПУВАНЕ И МОНТАЖ НА КЛИМАТИЦИ Виж пълна информация
1708 ДГС Средец 28.12.2017 1802Ю Продажба на стояща дървесина на корен 514,635.00 лв. без ДДС
Предмет: Документация за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен по асортименти от обект №1802Ю, стопанисвани от ЮИДП и попадащи в териториалния обхват на дейност на ТП ДГС Средец, ТП ДГС Маджарово, ТП ДЛС Тополовград и ТП ДГС Ивайловград. Виж пълна информация
1697 ДГС Средец 09.01.2018 23.01.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Поддръжка на офис техника (компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни, касови и факс апарати, сървъри, UPS устройства, модеми, рутери, компютърни мрежи и мрежово оборудване, и др. техника в извън гаранционен срок), за нуждите на ТП ДГС Средец” Виж пълна информация
1630 ДГС Средец 05.01.2018 16.01.2018 Обществени поръчки/Профил на купувача 5,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка чрез закупуване и монтаж на офис техника „компютри, преносими компютри, сървъри, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и др.“ за нуждите на ТП ДГС Средец“ Виж пълна информация
1592 ДГС Средец 05.12.2017 1803
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
49 куб.м. 417 куб.м. 7 куб.м. 218 куб.м. 1048 куб.м. 0 куб.м. 1739 куб.м.
дб, цр, кгбр
Процедури за добив на дървесина 38,355.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
1591 ДГС Средец 05.12.2017 1804, 1805, 1806
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
608 куб.м. 2509 куб.м. 214 куб.м. 492 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 3823 куб.м.
чб, бб
Процедури за добив на дървесина 122,726.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на комплекс от дейности: 1. Добив на дървесина; 2. Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
1507 ДГС Средец 15.11.2017 1725 и 1726
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
192 куб.м. 2273 куб.м. 297 куб.м. 224 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 2986 куб.м.
чб
Процедури за добив на дървесина 91,132.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на комплекс от дейности: 1. Добив на дървесина; 2. Товарене, транспортиране (подвоз) и разтоварване на дървесина върху транспортни средства на камионен път Виж пълна информация
1491 ДГС Средец 26.10.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 1,800.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания, предвидени в „Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина“ Виж пълна информация
1412 ДГС Средец 29.09.2017 №№ 1723, 1724
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
50 куб.м. 213 куб.м. 34 куб.м. 0 куб.м. 797 куб.м. 0 куб.м. 1094 куб.м.
бл, цр
Процедури за добив на дървесина 23,125.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на дейността: Добив на дървесина Виж пълна информация
1411 ДГС Средец 29.09.2017 №№1720, 1721, 1722
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
475 куб.м. 4576 куб.м. 906 куб.м. 611 куб.м. 24 куб.м. 0 куб.м. 6592 куб.м.
чб, дб, цр
Процедури за добив на дървесина 290,029.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на комплекс от дейности: 1. Добив на дървесина; 2. Товарене, подвоз и разтоварване на дървесина Виж пълна информация
1409 ДГС Средец 29.09.2017 ЛКД-4 2017 Лесокултурни мероприятия 22,880.00 лв. без ДДС
Предмет: 1. Изкореняване на пъни – 88 дка, в отдели 600г, 604а; 2. Изтикване на пъни, подравняване и почистване на площи – 88 дка, в отдели 600г, 604 а; 3. Ригловане – 88дка, в отдели 600г, 604 а; 4. Подравняване 88 дка, в отдели 600г, 604 а, представляваща ЛКД – 2017 год. Обект № 4 на територията на ТП „ДГС Средец” Виж пълна информация
1402 ДГС Средец 27.09.2017 ЛКМ 2017 Обект -3 Лесокултурни мероприятия 5,009.00 лв. без ДДС
Предмет: ЛКМ 2017 Обект - 3: Подпомагане на естественото възобновяване – „Изсичане на издънки с моторен храсторез” –; 2. Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив - Осветление – отглеждане на подраста, чрез отсичане на нежелани дървесни и храстови Виж пълна информация
1272 ДГС Средец 02.08.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: “Периодична доставка чрез покупка на електро и железарски материали" Виж пълна информация
1209 ДГС Средец 25.07.2017 №1713
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
153 куб.м. 148 куб.м. 0 куб.м. 102 куб.м. 990 куб.м. 0 куб.м. 1393 куб.м.
бл, цр, кгбр
Процедури за добив на дървесина 31,000.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
1206 ДГС Средец 14.07.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 3,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Периодична доставка, чрез покупка на електро и железарски материали“ Виж пълна информация
1164 ДГС Средец 05.07.2017 №№1714, 1715, 1716, 1717, 1718, 1719
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
232 куб.м. 7936 куб.м. 1002 куб.м. 937 куб.м. 264 куб.м. 0 куб.м. 10371 куб.м.
чб, бб, бл, цр
Процедури за добив на дървесина 309,323.00 лв. без ДДС
Предмет: Възлагане изпълнението на комплекс от дейности: 1. Добив на дървесина; 2. Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина върху транспортни средства на камионен път Виж пълна информация
1163 ДГС Средец 05.07.2017 1713 "Борсучите дупки"
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
153 куб.м. 148 куб.м. 0 куб.м. 102 куб.м. 990 куб.м. 0 куб.м. 1393 куб.м.
бл, цр, кгбр
Процедури за добив на дървесина 28,981.00 лв. без ДДС
Предмет: Добив на дървесина Виж пълна информация
1091 ДГС Средец 09.06.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 16,500.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: Механизирани ППМ – поддържане на съществуващи минерализовани ивици – 55 км Виж пълна информация
1032 ДГС Средец 16.06.2017 Обществени поръчки/Профил на купувача 6,000.00 лв. без ДДС Профил на купувача
Предмет: „Доставка, монтаж и баланс на гуми и джанти” Виж пълна информация
1008 ДГС Средец 12.05.2017 №1710-1 и №1711-1
Едра Средна Дребна Техн. За огрев ОЗМ Всичко
85 куб.м. 1208 куб.м. 82 куб.м. 537 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1912 куб.м.
дб, цр,
Процедури за продажба на дървесина 138,734.00 лв. без ДДС
Предмет: Продажба на добита дървесина по асортименти на прогнозни количества - трупи и технологична дървесина Виж пълна информация