Заповеди

Заповед за учредяване право на ползване за устройване на постоянен пчелин в поземлен имот - ДГТ, в землището на с. Дюлево, в териториалния обхват на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
21.04.2017 / ДГС Средец