slide

Ценоразписи | ДГС Средец

Одобрено предложение за продажба на иглолистна технологична дървесина по ценоразпис от обект 2218
Файл
Добавен
02.08.2023 / ДГС Средец
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина на юридически лица - пакет 2312-1
Файл
Добавен
20.07.2023 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обекти 2306,2307 и 2308 по ценоразпис
Файл
Добавен
19.06.2023 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистна технологична дървесина от обект 2218
Файл
Добавен
19.06.2023 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистна технологична дървесина от обект 2218 по ценоразпис
Файл
Добавен
09.06.2023 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2224 на физически лица по ценоразпис
Файл
Добавен
10.03.2023 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дърва за огрев от обекти 2305,2307 и 2308
Файл
Добавен
21.02.2023 / ДГС Средец
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина на физически лица от обект 2225
Файл
Добавен
08.02.2023 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2217 по ценоразпис
Файл
Добавен
22.12.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дърва за огрев от обект 2225 на физически лица
Файл
Добавен
22.12.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2215 по ценоразпис
Файл
Добавен
20.12.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2215 по ценоразпис
Файл
Добавен
16.12.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2220 по ценоразпис
Файл
Добавен
15.12.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2220 по ценоразпис
Файл
Добавен
07.12.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2217 по ценоразпис
Файл
Добавен
07.12.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2204 по ценоразпис
Файл
Добавен
06.12.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на технологична дървесина(срлп) от обект 2204 по ценоразпис
Файл
Добавен
02.12.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2204 по ценоразпис
Файл
Добавен
30.11.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на технологична дървесина(срлп) от обект 2204 по ценоразпис
Файл
Добавен
22.11.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2220 по ценоразпис
Файл
Добавен
04.11.2022 / ДГС Средец