slide

Ценоразписи | ДГС Средец

Одобрено предложение за продажба на дърва за огрев от обект 2204 по ценоразпис
Файл
Добавен
03.11.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на технологична дървесина (срлп) от обект 2204 по ценоразпис
Файл
Добавен
03.11.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2224 по ценоразпис
Файл
Добавен
28.10.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистна дървесина от обект 2220 по ценоразпис
Файл
Добавен
28.10.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2224 по ценоразпис
Файл
Добавен
21.10.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2224 по ценоразпис
Файл
Добавен
13.10.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2215 по ценоразпис
Файл
Добавен
13.10.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис
Файл
Добавен
06.10.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина от обект 2222 по ценоразпис
Файл
Добавен
03.10.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2222 по ценоразпис
Файл
Добавен
30.09.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина от обект 2222 по ценоразпис
Файл
Добавен
27.09.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2205 и 2223 по ценоразпис
Файл
Добавен
20.09.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис от обект 2223
Файл
Добавен
19.09.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2204 по ценоразпис
Файл
Добавен
05.09.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на технологична дървесина - липа от обект 2204 по ценоразпис
Файл
Добавен
05.09.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обекти 2204 и 2214 по ценоразпис
Файл
Добавен
05.09.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2214 по ценоразпис
Файл
Добавен
23.08.2022 / ДГС Средец
Одобрен ценоразпис
Файл
Добавен
12.08.2022 / ДГС Средец
Одобрен ценоразпис за продажба на дървесина от временен склад
Файл
Добавен
05.08.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис от обект 2219
Файл
Добавен
26.07.2022 / ДГС Средец