slide

Ценоразписи | ДГС Средец

Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис от обект 2219
Файл
Добавен
26.07.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистна технологична дървесина от обект 2218 по ценоразпис
Файл
Добавен
01.07.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистна технологично дървесина от обект 2218 по ценоразпис
Файл
Добавен
30.05.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина от обект 2214 по ценоразпис
Файл
Добавен
30.05.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на технолог. дървесина от сребролистна липа
Файл
Добавен
12.05.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
11.05.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистна технологична дървесина по ценоразпис от обект 2218
Файл
Добавен
05.05.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дърва за огрев по ценоразпис
Файл
Добавен
21.02.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дърва за огрев на физически лица по ценоразпис
Файл
Добавен
14.02.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дърва за огрев на физически лица от обект 2119
Файл
Добавен
20.01.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистна технологична дървесина по ценоразпис от обект 2020
Файл
Добавен
20.01.2022 / ДГС Средец
Одобрен предложение за продажба по ценоразпис на дърва за огрев на физически лица
Файл
Добавен
10.01.2022 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дърва за огрев по ценоразпис
Файл
Добавен
24.11.2021 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дърва за огрев по ценоразпис
Файл
Добавен
10.11.2021 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
08.11.2021 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина на физически лица по ценоразпис
Файл
Добавен
28.10.2021 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина на физически лица по ценоразпис
Файл
Добавен
28.10.2021 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
11.10.2021 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистна дървесина от обект 2115
Файл
Добавен
05.10.2021 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина от обект 2114
Файл
Добавен
27.09.2021 / ДГС Средец