slide

Ценоразписи | ДГС Средец

Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис от обект 2114
Файл
Добавен
20.09.2021 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на дървесина от обект 2113
Файл
Добавен
17.09.2021 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина на физически лица по ценоразпис
Файл
Добавен
07.09.2021 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистна технологична дървесина от обект 2102
Файл
Добавен
31.05.2021 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис на територията на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
10.03.2021 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистна технологична дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
17.02.2021 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистна технологична дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
19.01.2021 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на добита дървесина от обект 2020
Файл
Добавен
11.12.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
02.12.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
13.11.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
06.11.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на дърва за огрев
Файл
Добавен
19.10.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на дърва за огрев
Файл
Добавен
02.10.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 2014 по ценоразпис
Файл
Добавен
17.08.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
06.08.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дърва за огрев по ценоразпис
Файл
Добавен
05.08.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
03.08.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
23.07.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на широколистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
22.07.2020 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
21.07.2020 / ДГС Средец