Ценоразписи

Одобрено предложение за продажба на дърва за огрев (пакет 1917-3) по ценоразпис
Файл
Добавен
23.12.2019 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на иглолистна технологична дървесина
Файл
Добавен
19.12.2019 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистна дървесина от обект 1924 по ценоразпис
Файл
Добавен
13.12.2019 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистна дървесина(пакети 1925-3 и 1926-2) по ценоразпис
Файл
Добавен
10.12.2019 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дърва за огрев по ценоразпис
Файл
Добавен
03.12.2019 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис
Файл
Добавен
27.11.2019 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на пакет 1925-2Ц
Файл
Добавен
20.11.2019 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис
Файл
Добавен
12.11.2019 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
04.10.2019 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистна дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
30.09.2019 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис
Файл
Добавен
25.09.2019 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на иглолистна технологична дървесина
Файл
Добавен
10.09.2019 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
03.09.2019 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
29.08.2019 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обекти 1917 и 1919 по ценоразпис
Файл
Добавен
13.08.2019 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
22.05.2019 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на иглолистна технологична дървесина от обект 1825
Файл
Добавен
06.12.2018 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистни трупи от обект 1825
Файл
Добавен
06.12.2018 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на иглолистни трупи от обект 1824
Файл
Добавен
29.11.2018 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина по ценоразпис от обект 1828
Файл
Добавен
28.11.2018 / ДГС Средец