Ценоразписи

Одобрени предложения за продажба по ценоразпис на иглолистна дървесина
Файл
Добавен
15.11.2018 / ДГС Средец
Одобрени предложения за продажба по ценоразпис на иглолистна дървесина от обекти 1826 и 1827
Файл
Добавен
08.11.2018 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистна дървесина
Файл
Добавен
31.10.2018 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистни трупи
Файл
Добавен
30.10.2018 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на иглолистна дървесина
Файл
Добавен
24.10.2018 / ДГС Средец
Одобрени предложения за продажба на иглолистна дървесина от обект 1827
Файл
Добавен
19.10.2018 / ДГС Средец
Одобрени предложения за продажба по ценоразпис на иглолистна дървесина от обект 1823
Файл
Добавен
11.10.2018 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на добита дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
08.10.2018 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистна технологична дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
03.10.2018 / ДГС Средец
Одобрени предложения за продажба на добита дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
01.10.2018 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на добита дървесина от обекти 1820 и 1821
Файл
Добавен
13.09.2018 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистна технологична дървесина
Файл
Добавен
10.09.2018 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистна технологична дървесина по ценоразпис
Файл
Добавен
29.08.2018 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистна технологична дървесина от обекти 1818 и 1819 по ценоразпис
Файл
Добавен
17.08.2018 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на иглолистна технологична дървесина
Файл
Добавен
15.08.2018 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дървесина от обект 1815 по ценоразпис
Файл
Добавен
08.08.2018 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на иглолистни трупи за бичене по ценоразпис
Файл
Добавен
24.07.2018 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба на дърва за огрев по ценоразпис
Файл
Добавен
26.06.2018 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на дърва за огрев
Файл
Добавен
12.06.2018 / ДГС Средец
Одобрено предложение за продажба по ценоразпис на иглолистна технологична дървесина
Файл
Добавен
12.06.2018 / ДГС Средец