slide

Планове и разчети | ДГС Средец

Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2021 г. на територията на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
26.01.2021 / ДГС Средец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2021 г. на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
10.11.2020 / ДГС Средец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2020 г.
Файл
Добавен
11.09.2020 / ДГС Средец
Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина от ДГТ на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
30.04.2020 / ДГС Средец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2020 г. на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
30.01.2020 / ДГС Средец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2019 г. на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
26.11.2019 / ДГС Средец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2020 г. на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
05.11.2019 / ДГС Средец
Годишен план за ползване на дървесина - септември 2019 г.
Файл
Добавен
19.09.2019 / ДГС Средец
Одобрен променен годишен план за ползване на дървесина през 2019 г.
Файл
Добавен
03.09.2019 / ДГС Средец
Одобрен годишен план за ползвене на дървесина през 2019 г.
Файл
Добавен
15.05.2019 / ДГС Средец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2019 г. на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
08.02.2019 / ДГС Средец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина на ТП ДГС Средец през 2019 г.
Файл
Добавен
13.11.2018 / ДГС Средец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2018г. на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
01.11.2018 / ДГС Средец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2018 г. от ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
20.08.2018 / ДГС Средец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2018 г.
Файл
Добавен
28.05.2018 / ДГС Средец
Годишен план за ползване на дървесина през 2018 г.
Файл
Добавен
02.05.2018 / ДГС Средец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2018 г. на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
06.02.2018 / ДГС Средец
Годишен план за ползване на дървесина през 2018 г. от държавни горски територии в обхвата на дейност на ТП ДГС Средец
Файл
Добавен
15.11.2017 / ДГС Средец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2017 г.
Файл
Добавен
06.11.2017 / ДГС Средец
Одобрен годишен план за ползване на дървесина през 2017 г. в ТП ДГС Средец - променен
Файл
Добавен
18.09.2017 / ДГС Средец