Процедура № 1402 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 27.09.2017 5,009.00 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия открит конкурс
Предмет ЛКМ 2017 Обект - 3: Подпомагане на естественото възобновяване – „Изсичане на издънки с моторен храсторез” –; 2. Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив - Осветление – отглеждане на подраста, чрез отсичане на нежелани дървесни и храстови

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
ЛКМ 2017 Обект -3 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.