Процедура № 1786 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 26.01.2018 02.02.2018 5,000.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП - събиране на оферти с обява
Предмет Доставка, чрез закупуване и монтаж на климатици

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.