Процедура № 2131 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 01.06.2018 36,715.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина договаряне
Предмет Добив на дървесина от обект № 1814, от ЛФ 2018 г., находящ се в държавни горски територии,, в района на дейност на ТП ДГС Средец

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№1814 дб, цр, гбр, бб 32 куб.м. 336 куб.м. 32 куб.м. 229 куб.м. 1017 куб.м. 0 куб.м. 1646 куб.м.