Процедура № 2238 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 17.07.2018 12,773.00 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности открит конкурс
Предмет 1. Подпомагане на естественото възобновяване /ПЕВ/ - Отстраняване на подлеса - 970дка обща площ / 404 дка редуцирана площ/ 2. Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив – „Осветление-отглеждане на подраста, чрез отсичане на нежелани дървесни и храстови видове” – 307дка обща площ / 172дка редуцирана площ/в отдели 28/б, 109/л - за Обект №2.1

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Обект №2.1 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.