Процедура № 2239 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 17.07.2018 21,062.00 лв. без ДДС Процедури за възлагане на лесокултурни дейности открит конкурс
Предмет 1. Подпомагане на естественото възобновяване /ПЕВ/ - Отстраняване на подлеса - 1322дка обща площ / 686 дка редуцирана плош/ в отдели 2. Отглеждане на млади насаждения и култури без материален добив – „Осветление-отглеждане на подраста, чрез отсичане на нежелани дървесни и храстови видове” – 36дка обща площ / 25дка редуцирана площ/ в отдел - за Обект №2.2

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
Обект №2.2 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.