Процедури

Процедура № 2244 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 10.07.2018
Втора дата 16.07.2018
Начална цена 1,100.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Обществени поръчки/Профил на купувача
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата Поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП - събиране на оферти с обява
Предмет "Изработване и доставка на формуляри по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча и др."

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.