Процедура № 2375 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 18.09.2018 24,138.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане изпълнението на комплекс от дейности: 1. Добив на дървесина (сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад) и 2. Товарене, транспортиране (подвоз) и разтоварване на дървесина върху транспортни средства на камионен път

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№1827 чб 39 куб.м. 530 куб.м. 64 куб.м. 47 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 680 куб.м.