Процедури

Процедура № 2375 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 18.09.2018
Втора дата
Начална цена 24,138.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане изпълнението на комплекс от дейности: 1. Добив на дървесина (сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временен склад) и 2. Товарене, транспортиране (подвоз) и разтоварване на дървесина върху транспортни средства на камионен път

Данни за дървесината

Обект/и № №1827
Дървесен вид чб
Едра 39 куб.м.
Средна 530 куб.м.
Дребна 64 куб.м.
Технологична 47 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 680 куб.м.