Процедура № 2376 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 18.09.2018 6,314.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане изпълнението на дейността „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№1828 дб, цр, кгбр 8 куб.м. 61 куб.м. 1 куб.м. 20 куб.м. 195 куб.м. 0 куб.м. 285 куб.м.