Процедури

Процедура № 2376 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 18.09.2018
Втора дата
Начална цена 6,314.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане изпълнението на дейността „Добив на дървесина – сеч, извоз, сортиране и рампиране на маркирана дървесина до временни складове”

Данни за дървесината

Обект/и № №1828
Дървесен вид дб, цр, кгбр
Едра 8 куб.м.
Средна 61 куб.м.
Дребна 1 куб.м.
Технологична 20 куб.м.
За огрев 195 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 285 куб.м.