Процедури

Процедура № 2498 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 16.11.2018
Втора дата
Начална цена 39,447.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 1830
Дървесен вид чб
Едра 29 куб.м.
Средна 1328 куб.м.
Дребна 126 куб.м.
Технологична 171 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1654 куб.м.