Процедура № 2498 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 16.11.2018 39,447.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1830 чб 29 куб.м. 1328 куб.м. 126 куб.м. 171 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 1654 куб.м.