Процедури

Процедура № 2517 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 06.11.2018
Втора дата
Начална цена 3,500.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Събиране на оферти с обява
Профил на купувача Профил на купувача
Вид на процедурата събиране на оферти с обява по чл. 187 ЗОП
Предмет Доставка, чрез покупка на електро и железарски материали.

Данни за дървесината

Обект/и №
Дървесен вид
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.