Процедура № 2581 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 14.12.2018 54,590.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Открит конкурс за възлагане дейността "Добив на дървесина" в ДГТ, в териториалния обхват на ТП ДГС Средец

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№№ 1909, 1910 бл, здб, цр, мжд 63 куб.м. 544 куб.м. 22 куб.м. 273 куб.м. 1408 куб.м. 0 куб.м. 2310 куб.м.