Процедура № 2582 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 18.12.2018 199,355.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обекти в ДГТ, в териториалния обхват на ТП ДГС Средец, на търговци, отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№№ 1901, 1902, 1903 чб, бл, здб, цр, избк, гбр, кгбр, мжд 106 куб.м. 801 куб.м. 60 куб.м. 0 куб.м. 2570 куб.м. 0 куб.м. 3537 куб.м.