Процедури

Процедура № 2582 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 18.12.2018
Втора дата
Начална цена 199,355.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на прогнозно количество стояща дървесина на корен от обекти в ДГТ, в териториалния обхват на ТП ДГС Средец, на търговци, отговарящи на изискванията по чл. 115 от Закон за горите и чл. 38 от Наредбата”

Данни за дървесината

Обект/и № №№ 1901, 1902, 1903
Дървесен вид чб, бл, здб, цр, избк, гбр, кгбр, мжд
Едра 106 куб.м.
Средна 801 куб.м.
Дребна 60 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 2570 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 3537 куб.м.