Процедура № 2648 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 04.01.2019 67,075.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане изпълнението на дейността "Добив на дървесина"

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№1911 дб, цр, кгбр 48 куб.м. 205 куб.м. 8 куб.м. 306 куб.м. 2251 куб.м. 0 куб.м. 2818 куб.м.