Процедури

Процедура № 2648 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 04.01.2019
Втора дата
Начална цена 67,075.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане изпълнението на дейността "Добив на дървесина"

Данни за дървесината

Обект/и № №1911
Дървесен вид дб, цр, кгбр
Едра 48 куб.м.
Средна 205 куб.м.
Дребна 8 куб.м.
Технологична 306 куб.м.
За огрев 2251 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2818 куб.м.