Процедура № 269 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 04.10.2016 1,200.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Публично състезание
Предмет Механизирана обработка на почвата (оран) и сеитба за производство за земеделски култури за нуждите на ТП ДГС Средец

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.