Процедура № 2767 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 12.02.2019 15,006.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1914 дб, цр, 58 куб.м. 16 куб.м. 0 куб.м. 93 куб.м. 423 куб.м. 0 куб.м. 590 куб.м.