Процедури

Процедура № 2767 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 12.02.2019
Втора дата
Начална цена 15,006.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 1914
Дървесен вид дб, цр,
Едра 58 куб.м.
Средна 16 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 93 куб.м.
За огрев 423 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 590 куб.м.