Процедура № 3023 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 03.05.2019 58,976.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1915, 1916, 1917 дб, цр, 71 куб.м. 511 куб.м. 4 куб.м. 316 куб.м. 1561 куб.м. 0 куб.м. 2463 куб.м.