Процедури

Процедура № 3023 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 03.05.2019
Втора дата
Начална цена 58,976.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 1915, 1916, 1917
Дървесен вид дб, цр,
Едра 71 куб.м.
Средна 511 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
Технологична 316 куб.м.
За огрев 1561 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2463 куб.м.