Процедура № 3048 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 16.05.2019 39,707.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане изпълнението на комплекс от дейности: 1. Добив на дървесина; 2. Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1918 "Демир бок" чб, бб, дб, цр, гбр 16 куб.м. 884 куб.м. 113 куб.м. 97 куб.м. 36 куб.м. 0 куб.м. 1146 куб.м.