Процедури

Процедура № 3048 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 16.05.2019
Втора дата
Начална цена 39,707.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Възлагане изпълнението на комплекс от дейности: 1. Добив на дървесина; 2. Товарене, транспортиране и разтоварване на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 1918 "Демир бок"
Дървесен вид чб, бб, дб, цр, гбр
Едра 16 куб.м.
Средна 884 куб.м.
Дребна 113 куб.м.
Технологична 97 куб.м.
За огрев 36 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1146 куб.м.