Процедури

Процедура № 3049 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 16.05.2019
Втора дата
Начална цена 59,808.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № №1919 и №1920
Дървесен вид дб, цр
Едра 147 куб.м.
Средна 639 куб.м.
Дребна 4 куб.м.
Технологична 262 куб.м.
За огрев 1436 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2488 куб.м.