Процедура № 3049 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 16.05.2019 59,808.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
№1919 и №1920 дб, цр 147 куб.м. 639 куб.м. 4 куб.м. 262 куб.м. 1436 куб.м. 0 куб.м. 2488 куб.м.