Процедури

Процедура № 3062 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 17.05.2019
Втора дата
Начална цена 44,800.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Лесокултурни мероприятия
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет 1. Отглеждане на млади насаждения без материален добив – „Осветление-отглеждане на подраста, чрез отсичане на нежелани дървесни и храстови видове с моторен храсторез” и 2. Отглеждане на млади насаждения без материален добив –„Осветление-отглеждане на подраста, чрез изрязване на пънче с ръчни инструменти и отсичане на нежелани дървесни и храстови видове”

Данни за дървесината

Обект/и № ЛКМ Обект 2
Дървесен вид 0
Едра 0 куб.м.
Средна 0 куб.м.
Дребна 0 куб.м.
Технологична 0 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 0 куб.м.