Процедура № 3062 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата Предмет
ДГС Средец 17.05.2019 44,800.00 лв. без ДДС Лесокултурни мероприятия открит конкурс 1. Отглеждане на млади насаждения без материален добив – „Осветление-отглеждане на подраста, чрез отсичане на нежелани дървесни и храстови видове с моторен храсторез” и 2. Отглеждане на млади насаждения без материален добив –„Осветление-отглеждане на подраста, чрез изрязване на пънче с ръчни инструменти и отсичане на нежелани дървесни и храстови видове”

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
ЛКМ Обект 2 0 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.