Процедура № 331 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 18.10.2016 1,800.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Събиране на оферти с обява по реда на чл. 187 от ЗОП
Предмет Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП „ДГС Средец“, предвидени в Наредба №3/1987 год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.