Процедура № 3383 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 13.09.2019 29,844.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен - обект №1902-А

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
1902- А бл, здб, цр 18 куб.м. 127 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 343 куб.м. 0 куб.м. 488 куб.м.