Процедура № 3676 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 18.12.2019 122,890.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2005, 2006 бл, цр, кгбр 209 куб.м. 853 куб.м. 36 куб.м. 638 куб.м. 3313 куб.м. 0 куб.м. 5049 куб.м.