Процедура № 3800 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 23.01.2020 52,799.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане на услугата "Добив на дървесина" на търговци, отговарящи на условията на чл. 115 от ЗГ

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2010, 2011, 2012 дб, цр, мжд, кгбр, 136 куб.м. 468 куб.м. 79 куб.м. 223 куб.м. 1231 куб.м. 0 куб.м. 2137 куб.м.