Процедура № 3803 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 23.01.2020 116,165.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен на търговци, отговарящи на условията на чл. 115 от ЗГ

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2008, 2009 дб, цр, избк, гбр, чб 39 куб.м. 433 куб.м. 16 куб.м. 237 куб.м. 1513 куб.м. 0 куб.м. 2238 куб.м.