Процедура № 3894 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 19.02.2020 164,245.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с тайно наддаване - обект 2007-А

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2007-А чб, бб, дб, цр 740 куб.м. 2279 куб.м. 70 куб.м. 0 куб.м. 518 куб.м. 0 куб.м. 3607 куб.м.