Процедура № 421 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 22.11.2016 28.11.2016 480.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - Събиране на оферти с обява
Предмет Tекущ ремонт и извънгаранционна поддръжка на бяла и черна техника, кухненеско обзавеждане и оборудване, климатици и климатични инсталации

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.