Процедура № 4215 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 14.05.2020 136,522.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2016 бл, цр, кгбр 75 куб.м. 501 куб.м. 18 куб.м. 0 куб.м. 2667 куб.м. 0 куб.м. 3261 куб.м.