Процедура № 4216 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 14.05.2020 14,255.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2015 бл, цр, кгбр 4 куб.м. 79 куб.м. 5 куб.м. 46 куб.м. 472 куб.м. 0 куб.м. 606 куб.м.