Процедура № 4237 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 19.05.2020 32,205.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2009 бл, цр, гбр 12 куб.м. 132 куб.м. 9 куб.м. 0 куб.м. 618 куб.м. 0 куб.м. 771 куб.м.