Процедура № 4268 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 19.05.2020 100,098.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2013 чб, бб, бл, цр 420 куб.м. 1548 куб.м. 82 куб.м. 236 куб.м. 431 куб.м. 0 куб.м. 2717 куб.м.