Процедура № 4288 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 27.05.2020 Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Възлагане изпълнението на комплекс от дейности: 1. Добив на дървесина; 2. Товарене, подвоз и разтоварване на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2014 чб, бб, бл, цр, срлп 730 куб.м. 2087 куб.м. 24 куб.м. 392 куб.м. 49 куб.м. 0 куб.м. 3282 куб.м.