Процедура № 4311 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 02.06.2020 87,421.00 лв. без ДДС Продажба на стояща дървесина на корен търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2017, 2018, 2019 чб, бб, здгл, брз, бл, цр, гбр 112 куб.м. 406 куб.м. 29 куб.м. 0 куб.м. 1558 куб.м. 0 куб.м. 2105 куб.м.