Процедура № 4658 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 01.10.2020 50,211.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2020, 2021 бл, цр, чб, бб, здб (изг) 748 куб.м. 820 куб.м. 7 куб.м. 185 куб.м. 222 куб.м. 0 куб.м. 1982 куб.м.