Процедура № 515 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
Процедура № 515 на ДГС Средец от 02.12.2016 е прекратена!
ДГС Средец 02.12.2016 2,000.00 лв. без ДДС Обществени поръчки/Профил на купувача Профил на купувача Събиране на оферти с обява по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП
Предмет Доставка, чрез закупуване и монтаж на климатици

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м. 0 куб.м.