Процедура № 5374 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение Първа дата Втора дата Начална цена Тип на процедурата Профил на купувача Вид на процедурата
ДГС Средец 08.06.2021 23,382.00 лв. без ДДС Процедури за добив на дървесина открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № Дървесен вид Едра Средна Дребна Технологична За огрев ОЗМ Всичко
2113 бл, цр 47 куб.м. 166 куб.м. 2 куб.м. 62 куб.м. 715 куб.м. 0 куб.м. 992 куб.м.