Процедури

Процедура № 5517 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 27.08.2021
Втора дата
Начална цена 6,679.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 2115
Дървесен вид чб
Едра 111 куб.м.
Средна 134 куб.м.
Дребна 2 куб.м.
Технологична 31 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 278 куб.м.