Процедури

Процедура № 5518 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 27.08.2021
Втора дата
Начална цена 49,103.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Продажба на стояща дървесина на корен
Профил на купувача
Вид на процедурата търг с тайно наддаване
Предмет Продажба на стояща дървесина на корен

Данни за дървесината

Обект/и № 2116 и 2117
Дървесен вид чб
Едра 424 куб.м.
Средна 541 куб.м.
Дребна 12 куб.м.
Технологична 122 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1099 куб.м.