Процедури

Процедура № 5633 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 22.10.2021
Втора дата
Начална цена 26,562.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 2116, 2117
Дървесен вид чб
Едра 424 куб.м.
Средна 541 куб.м.
Дребна 12 куб.м.
Технологична 122 куб.м.
За огрев 0 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1099 куб.м.