Процедури

Процедура № 5670 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 09.11.2021
Втора дата
Начална цена 57,203.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 2118
Дървесен вид чб, бб, бл, цр, срлп, изгор
Едра 591 куб.м.
Средна 1435 куб.м.
Дребна 19 куб.м.
Технологична 266 куб.м.
За огрев 42 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 2353 куб.м.