Процедури

Процедура № 5671 на ДГС Средец

Данни за процедурата

Поделение ДГС Средец
Първа дата 09.11.2021
Втора дата
Начална цена 47,405.00 лв. без ДДС
Тип на процедурата Процедури за добив на дървесина
Профил на купувача
Вид на процедурата открит конкурс
Предмет Добив на дървесина

Данни за дървесината

Обект/и № 2119
Дървесен вид бл, цр
Едра 174 куб.м.
Средна 345 куб.м.
Дребна 12 куб.м.
Технологична 232 куб.м.
За огрев 1232 куб.м.
ОЗМ 0 куб.м.
Всичко 1995 куб.м.